Sestamibi Görüntülemesi ;

Sestamibi Görüntülemesi , Paratiroid Tümörlerinin yerini belirlemek için tercih edilen yöntemdir. Bu paratiroid görüntülemesi 1990’lı yılların başında icat edilmiştir. Sestamibi radyofarmasötik bir madde olan Teknesyum99 ile işaretlenmiş küçük bir proteindir. Bu az ve güvenli oranda radyoaktif ajan hiperparatiroidizmli hastaya damardan verilir ve aşırı aktif paratiroid bezi tarafından emilir. Normal paratiroid bezleri kandaki yüksek kalsiyum nedeniyle inaktif oldukları için radyoaktif parçacıkları tutmazlar. Hastanın boynuna bir gama kamera yaklaştırıldığında,  görüntü aşırı aktif glandı gösterecektir. Hastanın boynunda ve göğsünün üst kısmında(paratiroidlerin bulunduğu kısım) bulunan tek radyoaktif yapının büyük ve aşırı aktif sol alt paratiroid olduğunu görebilirsiniz.

sestamibi görüntülemesi
Sestamibi Görüntülemesi

Diğer 3 paratiroid yüksek kalsiyum seviyelerine uygun yanıt vererek “uyku” haline geçmiş ve paratiroid hormonu üretmiyor. Normal olan 3 paratiroid bezi hormon üretmediği için radyoaktiviteyi tutmaz ve bu yüzden de bu görüntüleme yöntemiyle görünmez. Sadece aşırı aktif olan paratiroid bezi görünür.

Tüm hastaların %90’ında (%90 duyarlılık) hiperparatiroidizme neden olan hiperaktif bezi gösterecektir. Eğer sestamibi görüntülemesi hiperaktif bezi gösteriyorsa, bu neredeyse daima doğrudur(%98-100 özgüllük). Damara verildikten sonra Sestamibi görüntülemesini uygulamak yaklaşık olarak 2 saat alır. Boynun ve göğsün resimleri enjeksiyondan hemen sonra ve ikinci kez 2 saat sonra alınır. Yeni teknikler hastanın boynundan daha eksiksiz 2 veya 3 boyutlu görüntüler alınmasını sağlar. Bu teknik SPECT görüntüleme olarak adlandırılır.

NOT: Birçok hastane YILDA sadece 1 veya 2 sestamibi görüntülemesi yapar, dolayısıyla bu yöntemin kalitesi oldukça düşük olabilir. Bu durum tıbbi literatüre girmiştir. Paratiroid hastalığınız varsa, PARATİROİD UZMANINA göründüğünüzden emin olun. Ve, çok sayıda sestamibi görüntülemesi(yılda en az 50) yapan bir hastaneye gidin.

Prof. Dr. Serkan Teksöz
Paratiroid Cerrahisi Uzmanı

Doktora Sorun

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH