İzsiz Tiroid Ameliyatı Olmak Mümkün!

İzsiz Tiroid Ameliyatı , Tiroid bezinin sorunsuz şekilde alınmasıyla sonuçlanan ameliyatı özel kılan hastanın herhangi bir yerinde görülebilen bir ameliyat izinin olmamasıdır.

İzsiz Tiroidektomi (Tiroid Ameliyatı) ne demek?

İzsiz tiroidektomi, vücudun herhangi bir bölgesinde gözle görülebilir bir iz dokusu kalmaksızın hastalıklı tiroid veya paratiroid dokusunun çıkartılmasına olanak tanıyan minimal invaziv bir tekniktir. Bu cerrahi, alt dudak içerisinden yapılan küçük insizyonlar yardımı ile laparoskopik olarak yapılmakta ve boyunda herhangi bir insizyon gereksinimi olmamaktadır. Alt dudak içerisinde yapılan insizyonlar tamamen iyileşerek, bu bölgeden cerrahi yapıldığına dair bir iz kalmamaktadır.

Kimler Bu Ameliyatı Olabilir?

Tiroid ve paratiroid bezi/bezlerinin çıkartılması gereken her hasta bu ameliyat için uygun adaydır. Ancak, bezin büyüklüğü ve bazı altta yatan durumlar, işlem endikasyonlarını sınırlamaktadır. 4cm’den küçük selim tiroid nodülü olan, 2cm’den küçük maligntiroid nodülü olan, selim sebeplere bağlı tiroidektomi gereksinimi, kalsiyum yüksekliğine sebep olan primerhiperparatiroidizm, bazı sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm olguları olan hastalar bu ameliyat için uygun adaylardır.

İzsiz Tiroidektomi Esnasında Hastalar Neler Beklemeliler?

Laparoskopik operasyonlar genel anestezi altında uygulanırlar. Bu nedenle hasta bütün işlem esnasında uyuyacaktır. Cerrah, hastanın alt dudak iç tarafından üç küçük kesi yaparak bu kesiler içerisinden cerrahi aletler ve yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirmektedir. Bu küçük kesiler tiroid/paratiroid bezi çıkartıldığında kapatılırlar ve vücutta herhangi bir iz kalmamaktadır.

Ameliyat ve Hastanede Yatış Süresi Nedir?

Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatın ertesi günü taburcu olup, 3-4 gün içerisinde normal hayatına geri dönüyor.

İzsiz Tiroidektomi Sonrasında Erken Dönemde Takip Nasıl Yapılır?

İşlem sonrasında hastalar hastanede bir gece kalırlar. Bu sayede cerrahi ve anestezi sonrasında derlenmeleri takip edilir. Sonraki gün hastalar oral antibiyotik, ağrı kesiciler ve ağız bakım ürünleri kullanmaları önerilerek taburcu edilirler. Hastalara işlem esnasında kullanılan dikişler kendiliğinden eriyecekleri ve çeneleri boyundaki morlukların 2 ile 7 gün içerisinde geçeceği bilgisi verilir.

İzsiz Tiroidektomi ile Boyundan Yapılan Tiroidektomi Arasındaki Komplikasyon Riskleri Aynı mıdır?

İzsiz tiroidektomi prosedürü, boyun insizyonları ile yapılan konvansiyonel tiroidektomi / paratiroidektomiler ile aynı küratif sonuçları sağlamaktadır. Elbette bu prosedürde hangi cerrah olursa olsun bazı riskler söz konusudur. Ancak hastaların büyük bölümünde her iki yaklaşım da oldukça güvenilir ve efektif olup düşük komplikasyon oranlarına sahiptirler. İzsiz tiroidektomi de komplikasyon riskini arttırmamaktadır.

 

Prof. Dr. Serkan Teksöz
Tiroid Cerrahisi Uzmanı

Doktora Sorun

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH